In ze year ninezeenhundred zirty zree, zei de leraar, waarna hij 1934 op bord schreef.