De straat oversteken is in Krakau geen sinecure.

Eerst en vooral moet je negeren dat het rood is voor de voetgangers. Dan moet je de straat opstappen, maar vooral niet te ver. Kijk daarbij vooral uit voor trammen, die in de hiërarchie der voertuigen allermachtig zijn. Voetgangers en automobilisten strijden graag om de tweede plaats, en de mate waren ze winnen varieert in hoeverre men zich dichter respectievelijk verder van het centrum bevindt.

Dan sta je dus op straat, zonder al echt acuut gevaar te lopen. Het komt er vervolgens op neer in schatten welke auto's laks genoeg zijn om enigzins af te remmen, en of de auto's op andere rijvakken daar ja dan nee in gaan meegaan. Alleszins is lopen of toch versneld stappen steeds de boodschap, trammen genoeg hier en die remmen niet, maar bellen alleen hun melancholische dingdingding.