Er zit een muis in de zoldering van mijn kamer te knabbelen aan het hoekje van het papiertje van Leuven in Scène dat daar ter herinnering steekt. Ze maakt veel lawaai tijdens haar latenightlunch.

Het hoeft niet, gefrutsel van een muis die ik niet eens schattig kan vinden om drie uur eenendertig 's nachts.