Het is geen grote poŽzie vandaag, maar dat maakt het net zo groter. Misschien. Eenvoud is goed in tijden van oorlog in Kenia en verkiezingsfraude in Rusland.

Hou van mij

Ik moet deze shampoo en dat blonde haar en licht
dat van achteren komt zodat er goud uit mijn hoofd groeit
en zakdoeken tussen de kussens van de bank te mogen frotten -

ik weet wel dat ik bof met een fijn huis en alle dagen eten.
Maar in Amerika wordt er tenminste de hele dag van je gehouden:
I love you, I love you too, I want you. Bij ons valt niemand

ontroerd in je armen of belt je op om niets anders te zeggen.
Move you ass to the kitchen. I want you to afwas. I want you
to afdroog too. - Hou van mij. Het is geen verzoek.


Ted Van Lieshout.