Masterproef, vandaag. Ik boek voorwaar vooruitgang. En ik heb een mopje gevonden in de grammatica die ik gebruik om te kijken hoe Nederlands nu net in elkaar zit, want dat heb ik enkel over Pools en Russisch geleerd. Het gaat in dit stuk van mijn thesis om het aspect van een zin, bijvoorbeeld of een handeling vaak of kortstondig plaatsvindt. In het Pools zijn er twee strikt afgebakende aspecten, terwijl het in het Nederlands eigenlijk een beetje een rommeltje is.

Nu goed, aan de hand van een paar zinnen geven de proffen achter de grammatica een overzicht van wat kan. Ik bespaar u verdere technische omschrijvingen en geef enkel de zinnen.

Jan studeert voor bio-ingenieur aan het RUCA.
Jan heeft voor bio-ingenieur aan het RUCA gestudeerd.
Jan gaan voor ... aan het ... studeren.
Jan is aan het studeren.
Jan studeert morgen af.
Jan pleegt tussen zes en acht op zijn kamer te studeren.
Jan placht ... op zijn kamer te studeren.


En dan komt het momentaal aspect, iets dat maar heel even duurt.

Jan schrok toen hij hoorde dat hij niet geslaagd was.

Arme Jan (hoewel, dat komt ervan als je maar tussen zes en acht studeert). Maar je moet het maar kunnen, een mopje maken temidden van een saaie - edoch noodzakelijke en nuttige - uitleg.