Ik vind dat ongeloofelijk belangrijk. En ontroerend soms. Marie Kételslégers viel mij op door haar gekke naam. Haar beroep is aucune sauf la solidarité.