In het hoofdstuk Reverse Culture Shock: alleen mijn schouders en mijn billen hebben last gehad van de omschakeling, in de vorm van een beetje geblokkeerd van mijn bed en een beetje zadelpijn van mijn fiets. En ik heb ook een verstopte neus, dat zal wel aan het zeeklimaat liggen, ik ben dat niet meer gewoon, lucht met zee in.

En oh ja, alles is hier gelijk zo vreselijk duur?