Mijn energiepeil was des nachts gewoonlijk hoger dan des dags, hetgeen vermoedelijk een soort van wisselwerking moet geweest zijn, maar bon, ít is eens iets anders, en de nacht heeft ook zijn charmes. En veel Engels gesproken.

En Poolse mannen zijn doorgaans hoegenaamd niet erotisch.